Kalender

jun

1

  • Pinkstermaandag

Update coronavirus

woensdag 13 mei 2020, 16:33

Beste ouders en leerlingen,

Vrijdag verwachten we na een lange periode opnieuw leerlingen op onze school. Zoals de overheid het voorschrijft, beginnen we met de zesdes en mogen we eind mei de vierdes uitnodigen op school. De andere klassen moeten nog wat geduld uitoefenen en dat heeft alles te maken met de vooropgestelde data van de Nationale Veiligheidsraad.

De manier waarop we onze school organiseren kunnen jullie lezen in deze brief. De brief is zeer uitgebreid, maar het is echt absoluut noodzakelijk dat jullie dit allemaal doornemen en eens samen bespreken, zodat iedereen weet wat de school doet om de veiligheid te garanderen maar eveneens wat er van de leerlingen verwacht wordt wanneer ze naar school gaan.

Hier vinden jullie al een aangepast lesrooster voor de komende weken, met aanduiding van de uren, de vakken en de lokalen. Neem contact op met je vakleerkracht als je niet duidelijk weet wat je moet meebrengen van schoolgerief. We hebben er steeds voor gezorgd dat er genoeg afstand kan bewaard worden volgens de geldende richtlijnen. Tevens is het onze bedoeling om steeds dezelfde bubbels op maandag of dinsdag te verwachten op school. Alleen op Pinkstermaandag is dat uitgesloten, maar we denken eraan om die dag in te halen op woensdag 3 juni.

Af en toe plannen we toetsmomenten in. Op deze momenten kan er een toets gegeven worden van elk vak. De vakleerkracht zal steeds tijdig aanduiden welke leerstof dan getoetst zal worden. Indien er geen toets is, mogen de leerlingen de school verlaten en naar huis terugkeren.


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hou het veilig en gezond!

Kristof De Lange

Directeur Broederschool Humaniora 2de&3de graadAangepast lesrooster 6de middelbaar na heropening

woensdag 13 mei 2020, 16:33

Vanaf vrijdag 15 mei verwelkomen wij onze zesdejaars terug op school.
De heropstart zal verlopen via een aangepast lesrooster.
Het lesrooster voor de eerste twee weken kan je hier bekijken.


Update coronavirus

woensdag 13 mei 2020, 16:33

Beste ouders en leerlingen, 

Vandaag worden voor het eerst enkele coronamaatregelen versoepeld. Zoals jullie wellicht weten blijven de maatregelen voor de scholen ongewijzigd. Volgens het afbouwplan kunnen we pas voor het eerst weer les geven op vrijdag 15 mei. Het is ook onze bedoeling om op die dag onze zesdes een halve dag naar school te laten komen. Hiervoor hebben we de voorbije dagen hard gewerkt om een draaiboek samen te stellen waarbij veiligheid op de eerste plaats staat.

Naast de veiligheid voor leerlingen en leerkrachten, streven we er ook naar om tijdens de contactmomenten op school zo veel mogelijk leerwinst te boeken.
Deze draaiboeken worden in de loop van deze week voorgelegd aan een aantal instanties die goedkeuring moeten geven. Onder andere de preventie-adviseurs en het lokaal onderhandelingscomité moeten groen licht geven om de school terug te openen. Daarnaast willen we ook het oudercomité en de leerlingenraad op voorhand inlichten over onze plannen. We kunnen dan nog bijsturen bij eventuele opmerkingen. 
We vermoeden dat we tegen het einde van deze week meer duidelijkheid krijgen over de heropstart van de scholen. We zullen jullie dan meteen informeren en hopelijk een antwoord kunnen geven op de vele vragen waar jullie mee zitten. We vragen dus nog eventjes geduld en hopen dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen. 

Via de titularissen kregen we te horen dat de werkdruk in vele klassen de voorbije weken hoog lag. Leerkrachten hebben de voorbije weken hard gewerkt aan het voorbereiden van taken met een begeleidende ondersteuning. Het bewijst eens te meer dat ze onze leerlingen ook vanop afstand kennis en vaardigheden willen aanreiken. Als de werklast echter te hoog wordt, kan deze overdracht niet plaatsvinden. Daarom hebben we de leerkrachten gevraagd om de werkdruk wat te laten zakken en ook rekening te houden met de taken voor de andere vakken. Indien je het gevoel hebt dat de werkdruk niet daalt of dat bepaalde deadlines misschien beter wat opgeschoven worden, aarzel dan niet om via mail de leerkracht of de titularis te contacteren. Op die manier zullen we proberen het voor alle leerlingen haalbaar te maken om alle opdrachten uit te voeren en ook echt iets bij te leren in deze preteachingperiode.
We hopen jullie hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.


Vriendelijke groeten,

Kristof De Lange

Directeur Broederschool Humaniora 2de & 3de graad


Update coronavirus

zaterdag 18 april 2020, 12:13

Beste ouders en leerlingen,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen voorlopig tot 3 mei te schorsen. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Dit betekent dat we vanaf maandag 20 april de "preteaching"fase aanvatten volgens de afspraken die bij de start van de paasvakantie doorgestuurd zijn. Samengevat komt het hier op neer : 

1) Opdrachten zullen enkel nog opgegeven worden op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 11.00u. 

2) Nieuwe leerstof zal aangeboden worden met een (instructie)filmpje of een powerpoint ter ondersteuning. Daarnaast zal elke leerkracht ook beschikbaar zijn om vragen van leerlingen te beantwoorden. Leerkracht en leerling(en) spreken onderling een tijdstip af voor deze één-op-één momenten. 

3) Van zodra de scholen terug opengaan, zal er teruggekomen worden op de nieuwe leerstof, zodat elke leerling de kans krijgt om de leerinhouden te verwerven. 

Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weyts, verklaarde deze morgen dat niet alle scholen tegelijk weer zullen opengaan. Dit doet ons vermoeden dat de "preteaching" voor onze school langer zal duren dan 2 weken. Dat is ook de reden waarom wij op dit moment nog geen beslissing genomen hebben wat de proefwerken in juni betreft. Er liggen een aantal scenario's klaar, maar die zijn afhankelijk van het moment waarop we terug in veilige omstandigheden fysiek les kunnen geven. Wij volgen dit met grote aandacht op en zullen jullie tijdig informeren.

Graag willen we herhalen dat jullie praktische schoolproblemen kunnen melden via e-mail aan de directie. We willen jullie ook meegeven dat de school elke schooldag open is van 8.30u tot 15.00u (behalve op woensdag tot 12.00u) en dat leerlingen dus tijdens deze uren op school kunnen gebruik maken van onze informaticalokalen, mits de regels van het social distancing in acht te nemen.

Zoals steeds kunnen jullie ook rekenen op de ondersteuning van de leerlingbegeleiding. Breng mevrouw Biesemans of mevrouw Tatar op de hoogte van mogelijke hindernissen op het parcours via leerlingbegeleiding@humaniora.broeders.be . 

Geniet nog van de zon tijdens de laatste dagen van de vakantie, maar blijf dit zeker doen volgens de geldende voorschriften in het belang van de volledige samenleving. Zo kan je met een frisse geest maandag de draad van het afstandsleren weer opnemen. Veel succes hiermee ! 

Zorg goed voor jezelf en voor je familie !

Kristof De Lange

Directeur Broederschool Humaniora 2de -3de graadUpdate coronavirus

zaterdag 18 april 2020, 12:07

Beste ouders 
Beste leerlingen

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het indijken en vertragen van de gevolgen van het coronavirus zullen de Broederscholen Eerste Graad, Humaniora en Handel volgende maatregelen nemen:
  1. De lessen worden geschorst tot aan de paasvakantie, dit wil zeggen dat wij geen leerlingen op school verwachten. Wij durven ervan uitgaan dat jullie vanuit jullie verantwoordelijkheid als ouders inzetten op een eigen vorm van opvang van onze jongeren. Mocht dit helemaal niet lukken, kan u rekenen op de school om de noodopvang (8.30 tot en met 15.00 uur) voor uw kinderen alsnog te organiseren. Om organisatorische redenen vragen wij u dit per e-mail enkel te melden aan directeur Lode Corveleyn, col@broeders.be 

  2. De voorziene proefwerken en de stages in deze periode worden afgelast. Dit wil ook zeggen dat deze niet moeten ingehaald worden wanneer deze crisis voorbij is.

  3. Wij hebben als school de plicht om onze leerlingen gedurende deze drie weken te voorzien van het nodige stimulerende schoolwerk. Het is dus van primordiaal belang dat de leerlingen elke dag hun school-e-mail controleren op binnengelopen taken en opdrachten. Iedere leerkracht zal de nodige taken en het nodige didactische materiaal doorsturen!
Wij hopen u met deze regeling voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat u allen deze periode goed en gezond doorkomt. Mocht de overheid nieuwe beslissingen nemen, houden wij u zeker op de hoogte van de gevolgen ervan voor uw kinderen.
 
Met een vriendelijke groet
 
Lode Corveleyn – Stefan Van de Aa – Kristof De Lange en Katty Moeykens
directieteamPasen

zaterdag 11 april 2020, 20:32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Oud-leerlingendag

donderdag 26 maart 2020, 11:01

Door de coronacrisis wordt ook de oud-leerlingendag en de uitreiking van de Kanunnik De Meesterprijs op 25 april geannuleerd.
Wie reeds ingeschreven heeft zal de komende weken persoonlijk verwittigd worden en het inschrijvingsgeld zal teruggestort worden.

We zien elkaar graag terug op de oud-leerlingendag van 24 april 2021.


Openingsuren tijdens de kerstvakantie

donderdag 19 december 2019, 9:58

Tijdens de kerstvakantie zal de school op volgende momenten geopend zijn:
 
Vrijdag 27 december 2019 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Vrijdag 3 januari 2020 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Bij een nieuwe inschrijving breng je zeker volgende zaken mee:
- identiteitskaart
- rapport eerste trimester/semester

Wij hopen dat je het eerste trimester kan afsluiten met een goed rapport. Mocht dit niet zo zijn, dan krijg je misschien het advies van de titularis om een andere richting of school te zoeken. Het CLB helpt je graag verder met deskundig advies.

 


VCLB open tijdens de kerstvakantie

donderdag 19 december 2019, 9:58

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskundig advies nodig? Kom langs bij het Vrij CLB!

Op vrijdag 20 december zijn wij open tot 21u.

Wij zijn open in de kerstvakantie:
Maandag 23 december en vrijdag 3 januari van
08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u.

Je kan een afspraak maken op het nummer 03 316 20 00 

Vrij CLB Waas en Dender
Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
https://vclbwaasdender.be/
https://www.onderwijskiezer.be/


Foto's Berlijnreis

donderdag 19 december 2019, 9:58

Hier kan je de foto's van de Berlijnreis bekijken


broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be