Schoolboeken

Huur- en koopboeken 

Schoolboeken vormen een belangrijk hulpmiddel bij het leren, maar zijn nu eenmaal vrij duur. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, hoeven niet alle boeken gekocht te worden. De leerboeken waarin de leerlingen geen schriftelijke oefeningen maken, worden door de school voor één jaar verhuurd.
 
Alle andere boeken kunnen, indien gewenst, ook via de school worden aangekocht. De ouders zijn uiteraard vrij om de schoolboeken eventueel elders aan te schaffen.
 
Alle boeken kan u online bestellen. We geven hierover de nodige informatie mee bij inschrijving of op het einde van het schooljaar. 
 

Klasboeken 

We proberen te zware boekentassen te vermijden.  De school voorziet dan ook voor de leerlingen van de eerste graad een (gratis) tweede exemplaar van de leerboeken van bepaalde vakken. Dat leerboek kan dan in de klas gebruikt worden, het gehuurde boek blijft thuis.
 
Ook in sommige vaklokalen zijn boeken aanwezig, zodat de leerling ze niet elke keer moet meebrengen.  Dat is bijvoorbeeld het geval met de aardrijkskundige atlas. 
 

Lockers 

Leerlingen van de eerste graad hebben klasboeken en bovendien een eigen klaslokaal waar ze hun materiaal overdag kunnen laten liggen. 
 
Opdat ook de leerlingen van de hogere jaren niet de hele dag met heel hun boekentas moeten rondsjouwen, hebben we lockers voorzien (afsluitbare kastjes).  Wie het wenst, kan zo'n kastje huren.
 
 
 
 


broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be