Directeur 1ste graad                               Directeur 2de en 3de graad  

Tim Motyka                                               Kristof De Lange           
mot@broeders.be                                    dlk@broeders.be         

Kroonmolenstraat 8                                 Nieuwstraat 75  
9100 Sint-Niklaas                                      9100 Sint-Niklaas
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be