Keuzemodules 3de graad

We bieden in de derde graad keuzemodules aan, zowel aan de vijfde- als de zesdejaars

Je zal in elk schooljaar van de derde graad dan twee modules kunnen kiezen: een voor de eerste helft van het jaar (september-januari) en een andere voor de tweede helft (februari-juni). In het vijfde en zesde jaar samen zal je dus in het totaal vier verschillende modules kunnen kiezen. Met elke module zal je op school gedurende twee lesuren per week aan de slag zijn.

Je zal in het begin van het schooljaar je keuze kunnen maken uit een ruim en gevarieerd aanbod. Je zal klasdoorbrekend kunnen kiezen en, wanneer ook het zesde jaar keuzemodules krijgt, ook jaardoorbrekend.

Het aanbod voor het schooljaar 2018-2019 vind je in onze brochure, alfabetisch en gegroepeerd per helft van het jaar. Je zal merken dat er heel uiteenlopende mogelijkheden zijn: je kan modules kiezen rond STEM, rond taal, rond politieke en sociale onderwerpen, rond kunst, rond gezondheid en rond economie.
 
Je kan de brochure aan de rechterkant van deze pagina downloaden. 
 
De keuzemodules zijn geen traditionele schoolvakken, noch qua onderwerp noch qua leermethode. De leerkrachten gaan immers weinig of niet docerend te werk, maar treden op als coach van jouw leerproces.

De leerkrachten zetten ook in op alternatieve evaluatiemethoden. Geen proefwerken op het einde van de modules, wel permanente evaluatie in allerlei vormen en ook peer evaluation. Daarenboven werk je bijvoorbeeld toe naar een eindproduct, zoals een paper of een presentatie voor een externe jury.

We geven ook een CLIL-aanbod in deze keuzemodules: CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, en betekent dat je die module via het Engels zal volgen. We zullen het CLIL-aanbod in de toekomst nog uitbreiden.

We hopen dat je, doordat je een keuze kan maken die aansluit bij je interesses, extra gemotiveerd zal zijn voor deze keuzemodules. We wensen je alvast veel leerrijke momenten toe!
 
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be