STEM 

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics of wetenschappen, techniek, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Scholen die zoals de onze STEM aanbieden, integreren deze vier vakgebieden. We proberen op die manier leerlingen ‘al doende’ warm te maken voor de wetenschappelijk-technologische wereld
 

eerste en tweede leerjaar: STEM voor iedereen

We zijn overtuigd van de waarde van STEM en willen dan ook dat al onze eerstejaars ermee in aanraking komen. Leerlingen die kiezen voor de optie ‘moderne’ krijgen een lesuur STEM-activiteiten per week.
 
Maar ook de leerlingen die kiezen voor Latijn vergeten we niet: aan hen bieden we enkele keren in het schooljaar een lesblok STEM aan.

STEM-academies

Onze school werkt samen met een STEM-academie. STEM-academies zijn verenigingen van buiten de school, die in onze school activiteiten komen aanbieden voor leerlingen van de eerste graad. Ze doen dat tijdens de middagpauze of buiten de lesuren. Voor sommige activiteiten vragen ze een vergoeding.

Concreet kan je je op zaterdag bij CodeFever laten onderdompelen in de wereld van het programmeren. 

hogere leerjaren

In de tweede graad, zowel in het derde als in het 4de jaar, bieden we in de studierichting wetenschappen ook een STEM-uur aan.

In de derde graad kan je kiezen voor de studierichting wetenschappen-wiskunde, waar ook STEM op het lessenrooster staat. Je kan dit uur ook volgen via CLIL. Klik door naar onze CLIL-pagina als je meer over CLIL wil weten.

Bovendien kan je, in welke studierichting je ook zit, in het 5de en 6de jaar via de nieuwe keuzemodules kiezen voor een STEM-module.

Leerlingen die geboeid zijn door de wereld van wetenschappen en technologie kunnen dus tijdens hun hele humaniora-loopbaan kiezen voor STEM-activiteiten. Ze bereiden zich daarmee deskundig voor op studierichtingen als (toegepaste) ingenieurswetenschappen, architectuur, geneeskunde, biotechnologie, fysica, ...
 

STEM School of Excellence Award 

In het schooljaar 2014-2015 ontvingen we een projectsubsidie in het kader van het project STEM School of Excellence van de Vlaamse Overheid.
 
In het kader van het gesubsidieerde project bouwden onze wetenschappers van de derde graad een quadrocopter: een drone met 4 hefschroeven!
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be