Onderwijsaanbod - eerste graad

Leerlingen kunnen bij ons zowel de "klassieke humaniora" volgen (tegenwoordig heet dit de optie Latijn), als de "moderne humaniora" (nu in het eerste jaar optie wiskunde-moderne talen en in het tweede jaar optie moderne wetenschappen genoemd).

In de tabellen op deze pagina vindt u het totale aantal lestijden per week voor elk vak (samen 32 wekelijkse lestijden).

Eerste leerjaar

  wiskunde-moderne talen met CLILwiskunde-moderne talen Latijn met CLILLatijn
godsdienst 22 22
Nederlands 55 55
vormen van Nederlandse expressie -1 --
Frans 66 44
Engels 1 - -
wiskunde 55 44
STEM11--
natuurwetenschappen 22 22
aardrijkskunde in het Nederlands -2 -2
aardrijkskunde in het Engels (CLIL) 2 2
geschiedenis 11 11
muzikale opvoeding 11 11
plastische opvoeding 22 22
techniek 22 22
lichamelijke opvoeding 22 22
Latijn -- 55
     
totaal 3232 3232
 

CLIL

 
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, met andere woorden het geïntegreerd leren van inhoud (een zaakvak zoals aardrijkskunde) en een vreemde taal (zoals het Engels).
 
Concreet krijgen de de leerlingen, als ze daarvoor kiezen, het vak aardrijkskunde met behulp van het Engels. Voor de leerlingen in de moderne humaniora staat ook een uur Engels op de lessentabel. Voor alle leerlingen (moderne humaniora en Latijnse) is remediëring Engels voorzien.
 
 
Sinds 2014-2015 bieden we deze onderwijsvorm aan in het eerste jaar; we breiden stelselmatig uit naar hogere jaren.
 
 

STEM

 
STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics - wetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde dus.
 
STEM vinden we belangrijk voor al onze leerlingen van de eerste graad. Leerlingen die kiezen voor 'moderne' krijgen een wekelijks uur STEM. Voor de leerlingen in de Latijnse voorzien we een aantal projecten tijdens het schooljaar.
 
 
 

Computervaardigheden

 
In de bovenstaande tabel vindt u dit niet letterlijk terug. We zien het namelijk niet als "een uurtje les per week".

Wat doen we dan wel? Een 5-tal lesblokken in het eerste jaar vervallen de gewone lessen; ze worden vervangen door een doe-namiddag op de computer. Elke leerling werkt zelfstandig aan het verwerven van basisvaardigheden over werken met de computer, onder begeleiding van onze ICT-leerkracht.

Daarnaast worden de verworven vaardigheden onderhouden en uitgediept in de gewone lessen: in de les godsdienst wordt op het internet naar informatie gezocht, in de les Nederlands wordt een e-mailprojectje opgezet, ...
 

Tweede leerjaar 

 
 moderne wetenschappenmoderne wetenschappen met CLILLatijnLatijn met CLIL
godsdienst22 2
Nederlands554 4
Frans4
4
4 4
Engels222 2
wiskunde55 5
natuurwetenschappen111 1
aardrijkskunde in het Nederlands1-1 -
aardrijkskunde in het Engels (CLIL)-1 - 1
geschiedenis in het Nederlands
2-
2 -
geschiedenis in het Engels (CLIL)
-
 2 - 2
muzikale opvoeding111 1
techniek222 2
lichamelijke opvoeding222 2
Latijn--6 6
socio-economische initiatie22- -
wetenschappelijk werk
22- -
STEM
 11
 - -
     
totaal32 3232 32

 

CLIL

 
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, met andere woorden het geïntegreerd leren van inhoud (een zaakvak zoals aardrijkskunde) en een vreemde taal (zoals het Engels).
 
Concreet krijgen de de leerlingen, als ze daarvoor kiezen, de vakken aardrijkskunde en geschiedenis met behulp van het Engels.
 
 
 

STEM

 
Voortbouwend op het traject in het eerste jaar, bieden we STEM ook aan in het tweede jaar.  Net als in het eerste jaar krijgen leerlingen die kiezen voor 'moderne wetenschappen' wekelijks uur STEM. Voor de leerlingen in de Latijnse voorzien we een aantal projecten tijdens het schooljaar.
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be