Onderwijsaanbod - tweede graad

De volgende studierichtingen kan je bij ons volgen:
  • economie A (met 4 uur wiskunde per week)
  • economie B (met 5 uur wiskunde per week)
  • wetenschappen
  • Latijn
Vanaf 2016-2017 bieden we in de tweede graad CLIL-onderwijs aan: je volgt dan een vak in een andere taal. Concreet gaat het over geschiedenis, dat je in het Engels kan volgen. Lees meer over CLIL-onderwijs op onze CLIL-pagina.
 
Onze wetenschappers krijgen een uur STEM per week, zowel in het derde als in het vierde jaar. Lees hierover meer op onze STEM-pagina.
 
 

lessentabel

Een aanduiding als "3/2" betekent: 3 uur per week in het 3de jaar en 2 uur per week in het 4de jaar.
 
 
economie A
met CLIL 
economie A 
economie B
met CLIL 
economie B 
wetenschappen
met CLIL 
wetenschappen 
Latijn
met CLIL
 Latijn
godsdienst2 2 222
Nederlands44444444
Frans44444433
communicatievaardigheden Frans 
1/01/0
 
 
 
Engels3/23/23/23/23/23/23/23/2
communicatievaardigheden Engels
 0/1 0/1      
Duits 0/10/1  0/1 0/1 0/1 0/10/1  0/1
Latijn      55
economie444    
wiskunde44555555
fysica11111111
toegepaste fysica    11  
chemie11111111
toegepaste chemie    11  
biologie1111111
toegepaste biologie    11  
STEM    11  
aardrijkskunde11111111
geschiedenis in het Nederlands
2
2
2
2
geschiedenis in het Engels (CLIL)2 2 2
2
informatica11111111
plastische opvoeding1/01/01/01/01/01/01/01/0
muzikale opvoeding
 0/10/1  0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
lichamelijke opvoeding22222222
         
totaal3232323232323232 
 
 
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be