EYP - Europolis II

Op 15 en 16 maart 2018 hebben tien zesdejaars van de Broederschool Humaniora twee dagen lang gedebatteerd in de Senaat. De voorbije jaren vonden de sessies van het Europees Jongerenparlement plaats in een commissiezaal van het Europees Parlement, maar als alternatief kon het halfrond van de Senaat onze jongeren wel bekoren.
 
Naast een drietal Vlaamse scholen, gaven een aantal scholen uit Brussel en Wallonië (o.a. uit Bergen en Luik) present, waarvan de leerlingen allen in hun moedertaal mochten spreken. Alle negen debatten werden immers simultaan getolkt door studenten vertaler-tolk.
 
Vanuit de rode pluche mochten deze tien laatstejaars hun eigen voorstel tot resolutie verdedigen. Ze hadden zich ingewerkt in de materie - een waardig levenseinde voor elke EU-burger -, een ontwerptekst geschreven en de debatten voor alle andere commissies voorbereid tijdens hun vrije tijd en de middagpauzes op school.
 
Ze brachten het er heel goed van af en de hun resolutie werd na een pittig en soms geanimeerd debat aanvaard met meer dan 70% van de stemmen. Een unieke ervaring !"
 
Op de groepsfoto: Louis Olbrechts (leerkracht), Xavier Peirsman, Brent Boel, Diana Saipova, Bart Le Clercq, Inés Viturro-Piñeiro, Jeroen Decuyper (leerkracht), Emiel Weyers, Hannah Carter, Hazel Tyssen, Nele Blontrock en Bram Daelman.
 
 


ga  terug
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91
9100 Sint-Niklaas
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be