111de oud-leerlingendag

Met foto's van de gevierde promoties (in deze volgorde) 1958, 1968, 1963, 2008, 1998, 2003, 1983, 1973, 1988 en 1978.
 
Kris Dhooghe, oud-leerling promotie 1998 en nu leraar bij Buso Baken, kreeg van de burgemeester de Kanunnik De Meesterprijs voor zijn project Baken Art Factory. In dit project stimuleert hij jongeren uit het bijzonder onderwijs om hun artistieke talenten te ontwikkelen via een werking zoals in de traditionele kunstacademies. Jongeren uit het gewoon onderwijs zullen gestimuleerd worden om ook mee te doen. Het prijsbedrag van 2000 euro, dat bom de twee jaar wordt uitgereikt, zal daarbij zeker een hulp zijn!


ga  terug
broederscholen logo
adres
Broederschool Humaniora
Nieuwstraat 75-91, 9100 Sint-Niklaas
KBO 0415 245 221 RPR Gent, afd. Dendermonde
contact
Secretariaat
03 780 92 00
info@humaniora.broeders.be